ˆ

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:07:54 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczewie, ul. Rynek 13,
Złożenie dokumentów:
Osobiście
Odbiór dokumentów:
Osobiście
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. (+48) 95 74-92-320 lub e-mail:
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie.
 
OPŁATY
 
11 zł  
Opłata skarbowa
Urząd Gminy w Pszczewie
918 367 000000 231 92 56 000000 1     
Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
z dopiskiem czego dotyczy dana wpłata
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Pszczew przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia
Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 
Jeżeli wnioskodawca posiada:
 
Odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, w przypadku, gdy małżeństwo zawarte zostało poza Pszczewem - prosimy o jego zabranie.
 
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia.
 
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 
 
UWAGI:
  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 04:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 04:07:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-02 08:46:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony