ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 35860
Aktualności 21456
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 5844
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 171
Ogłoszenia o pracy 65571
Aktualne 23205
W toku 30305
Wyniki 89490
Przetargi 378702
Co i jak załatwić 6418
Wydziały 3157
Sprawy 2481
Sprawy petentów 5528
Zamówienia publiczne 350055
Aktualne 162228
W toku 130459
Wyniki 140473
Archiwalne 150085
Wyniki innych postępowań 126937
Plan postępowań o udzielenie zamówień 19818
Akty prawne 1038766
Rejestr informacji o środowisku 405989
Oświadczenia majątkowe 347593
Organ wykonawczy 7660
Wójt 8182
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 5814
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW 6227
Organ stanowiący 9909
Przewodniczący Rady Gminy 7580
Rada Gminy Pszczew 10705
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji 11791
Komisje Rady Gminy 10816
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 38731
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 142005
Protokoły z sesji 7738
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 49216
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 18701
Interpelacje 4235
Informacje Ogółne 4538
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 279837
Druk interpelacji 8147
Planowany termin sesji w dniu 38144
Rejestr Klubów Radnych 4875
Informacja Wójta Gminy Pszczew 1633
Organy pomocnicze - Sołectwa 6300
Sołectwa 10662
Fundusz Sołecki 2513
Jednostki Organizacyjne 7225
Gminne Jednostki Oświaty 10489
Gminny Ośrodek Kultury 8104
OPS i ŚDS 7658
Zakład Usług Komunalnych 7189
Urząd Gminy 11773
Dane 11314
Godziny urzędowania 8573
Stanowiska pracy 19060
Regulamin Organizacyjny 9130
Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 953
Budżet 7713
Informacje dotyczące budżetu 34100
Sprawozdania Finansowe 4561
Prawo lokalne 7621
Statut 4858
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 6997
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 6003
Zagospodarowanie przestrzenne 6308
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Postanowienia 457837
Informacje 13923
Informacje nieudostępnione 4506
Petycje 18389
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 81437
Podatki i opłaty 10265
Wzory deklaracji i informacji 25690
Opłata od posiadania psów 7019
Podatek od środków transportowych 5750
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 13820
Opłata Miejscowa 7420
Opłata Targowa 3210
Podatek Rolny 637
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 6215
Zagospodarowanie Przestrzenne 2319
Miejscowe Plany ZP 2081
Studium UiKZP 491
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 50
Ocena aktualności SUiKZP i MPzP 43
Decyzje o warunkach zabudowy 179
Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 61
Bd.6733.1.2024_Wodociąg Nowe Gorzycko 108
Bd.6733.2.2024_Wodociąg Pszczew 66
Bd.6733.3.2024_Borowy Młyn 109
Bd.6733.4.2024_Budowa budynku gospodarczego i wiaty_Przytoczna 38
Bd.6733.5.2024_Kanalizacja sanitarna i wodociągowa_Lubikowo_gm. Przytoczna 81
Bd.6733.6.2024_Kanalizacja sanitarna_Przytoczna 70
Bd.6733.10.2024_Budowa sieci elektroenergetycznej - Przytoczna 12
Bd.6733.9.2024_Buowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci SN – Rokitno, gm. Przytoczna 10
Bd.6733.8.2024_Budowa oświetlenia - Lubikowo, gm. Przytoczna 11
Urzędowe nazwy miejscowości, ulic i adresów 40
Druki do pobrania 46
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości 1577
Przetargi Aktualne 20687
Przetargi zakończone 5986
Zawiadomienie o wyborze oferty 501
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 8495
Ochrona Środowiska 14087
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 3721
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 6765
Decyzja Środowiskowa 11626
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5197
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 4727
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 3962
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 8989
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5045
Kąpieliska 4442
Karty Usług 8635
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 65984
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 90378
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 66743
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12413
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 47468
OŚWIATA 20630
SPRAWY ORGANIZACYJNE 15772
TURYSTYKA 6983
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 15589
Karta Dużej Rodziny 4451
Informacje Ogólne 1135
Pytania i odpowiedzi 1114
Dokumenty do pobrania 1219
Kontrole 4655
Zewnętrzne 1324
Wewnętrzne 6649
Rejestry, Ewidencje 2834
Ponowne wykorzystywanie 3879
Konsultacje 5109
Taryfy 5436
Kontakty i współpraca 6510
Współpraca z zagranicą 4080
Przynależność gminy do stowarzyszeń 3961
RODO 9785
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2848
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023r. 6459
Wybory ławników kadencja 2024-2027 3452

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1983273
Redakcja biuletynu 5643
Mapa serwisu 5987
Statystyki 5414
Kanały RSS 4936
Kontakt 34594
Deklaracja dostępności cyfrowej 4607
« powrót do poprzedniej strony