ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działce nr 12/4 obręb Stoki, gmina Pszczew

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-03 13:55:33 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-03 14:08:38 przez Anna Krajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pszczew, dnia 27 września 2018 r.

OS.6220.10.2018
 
                                             POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.).
p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działce nr 12/4 obręb Stoki gmina Pszczew
  1. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  2. do czasu rozstrzygnięcia stanowiska prawnego właściciela działki nr 226 obręb Stoki, który jest stroną postępowania w w/w  sprawie.
U z a s a d n i e n i e
Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w podstawie prawnej postanowienia przepisu . Zgodnie z art. 97§1 pkt. 1 obowiązek przeprowadzenia postepowania spadkowego po zmarłej Czesławie Pohl i ustalenie spadkobierców oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 jest konsekwencją złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działce nr 12/4 obręb: Stoki gmina Pszczew” oraz postanowienia Wójta Gminy Pszczew znak sprawy OS.6220.10.2018 z dnia 01 października 2018 r., w sprawie nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wydanego po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Pismo nr. WZŚ.4220.197.2018.AN z dnia 08 sierpnia 2018r.
 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
Otrzymują:
  1. Polska Energia Odnawialna Marcin Szłaps, ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszyn.
  2. a/a
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krajewska Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krajewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 13:55:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Krajewska Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 14:08:38
Osoba, która zmieniła informację: Anna Krajewska Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 14:19:48
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu