ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków inwentarskich – tuczarni – o obsadzie do 480 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/9, obręb Stoki, gmina Pszczew”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-30 14:30:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-30 14:30:43 przez Anna Krajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pszczew, dnia 28 listopada 2017 r.

OS.6220.15.2017
 
P O S T A N O W I E N I E
 

           Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU. z 2017r. poz. 1405, 1566)
 
p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków inwentarskich – tuczarni – o obsadzie do 480 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/9, obręb Stoki, gmina Pszczew” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
u z a s a d n i e n i e
Pan Mateusz Molik zam. Stoki 45, 66-330 Pszczew, zwrócił się do Wójta Gminy Pszczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich –  tuczarni          o obsadzie do 480 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/9, obręb Stoki, gmina Pszczew”. Działka znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu „ 7 – Gorzycko” oraz otulinie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja prowadzona będzie na terenie stanowiącym własność wnioskodawcy.
Po przenalizowaniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, pismem znak pisma OS.6220.15.2017 z dnia 3 listopada 2017r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich – tuczarni – o obsadzie do 480 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/9, obręb Stoki, gmina Pszczew”. Przedsięwzięcie opisano § 2 ust 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznano, że inwestycja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pismem znak sprawy OS.6220.15.2017 wezwano inwestora do uzupełnienia dokumentów o raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wobec faktu, iż opracowanie raportu może potrwać nawet do kilku miesięcy pełnomocnik inwestora zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu opracowaniu raportu pismem znak sprawy OS.6220.15.2017 z dnia 2 listopada 2017r.
Wobec braku przeciwskazań postanawiam zawiesić postępowanie.
pouczenie
          Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie zgodnie z art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krajewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krajewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 14:30:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Krajewska Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 14:30:43
Osoba, która zmieniła informację: Anna Krajewska Data ostatniej zmiany: 2017-11-30 14:30:43
Artykuł był wyświetlony: 345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu