ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UZYSKIWANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-20 04:36:32 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:40:03 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKIWANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie www.bip.pszczew.pl) pobierz wniosek
Do wniosku należy załączyć:
• kopię mapy z wyróżnionym przedmiotowym obszarem ( alternatywnie podać numery ewid. działek)
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew,  adres: 66-330 Pszczew ul. Rynek 13, tel. 95 749 23 10
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – piętro pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
Odbiór dokumentów:
- dokument przesyłany jest  pocztą na adres wnioskodawcy
- istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew – parter, pokój nr
  1, tel. 95-749 23 10 (wówczas prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz
  zamieszczenie na wniosku odpowiedniej adnotacji – prośby o powiadomienie o możliwości osobistego  odbioru
  gotowego dokumentu w sekretariacie); przy osobistym odbiorze dokumentu należy okazać dokument
  tożsamości ze zdjęciem
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Należy pobrać i wypełnić wniosek
2.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3.Wydanie wypisu i wyrysu następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
OPŁATY
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonanej czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku . Wysokość opłaty zależy od wielkości wypisu i wyrysu. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata wynosi:
- za wypis do 5 stron tekstu  – 30 zł, za wypis powyżej 5 stron tekstu – 50 zł
- za wyrys - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
   –20 zł, nie więcej jednak niż  200 zł łącznie za wypis i wyrys
Informację o wysokości należnej opłaty skarbowej można uzyskać pod nr tel. 95- 749 23 18.
Uiszczenie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu  lub bezgotówkowo na konto nr  : 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje tryb odwoławczy.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela  Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail:
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu