ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Planowany termin sesji w dniu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie VIII sesja Rady Gminy Pszczew 21.03.2019r. godz. 16.00

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-19 14:55:55 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)   zwołuję VIII sesję Rady Gminy Pszczew, która odbędzie się w dniu  21 marca 2019r. o godz.  16.00 w  Sali GOK ul. Zamkowa 14 w Pszczewie, na którą serdecznie
zapraszam.
Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej w tym z wykonania uchwał.
6.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym- korespondencja.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pszczew za 2018 rok.
8.    Informacja oraz o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pszczew za 2018 rok.
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Pszczew w 2018 roku.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)    zmieniająca uchwałę Nr V.27.2019 Rady Gminy Pszczew w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pszczew na 2019r.-druk Nr 40
b)    sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2019- druk Nr 41.
c)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 3 lat- druk Nr 42.
d)    wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych- druk Nr 43.
e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat- druk Nr 44.
f)    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z przynależnościami oraz ułamkową częścią gruntu- druk Nr 45.
g)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2019 – 2023- druk  Nr  46.
h)    „programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2019 rok- druk Nr 47.
i)    zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego
        od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso- druk Nr 48.
j)    przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew" nr RPLB.07.05.00-08-0019/18- druk Nr 49.
k)    udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie- druk Nr 50.
l)    zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok- druk Nr 51.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-19 14:55:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-19 14:55:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:55:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
75 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony