ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-30 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Pszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.7 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 8.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2024 (PDF, 37.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.04.2024 (PDF, 37.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dnia 26.04.2024 (DOCX, 17.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-12 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego samochodu pożarniczego JELCZ 005 o nr rej. FMI C 564
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-11 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.04.2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Wyjaśnienie z dnia 8.04.2024r. (ZIP, 201.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-01 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową nN, konstrukcjami wsporczymi oraz sterownikiem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową nr 1335F w miejscowości Świechocin, gmina Pszczew
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załączniki od 1 do 8 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 6 cz 1 (ZIP, 8.9 MiB)
 • Zał. nr 6 cz 2 (ZIP, 12.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 14.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-26 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.2.2024 Budowa drogi gminnej nr 004424F – ul. Topolowa w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 16.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-20 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż samochodu specjalnego samochodu pożarniczego JELCZ 005 o nr rej. FMI C 564
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2024-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-27 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2024 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Silnej, gmina Pszczew
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.2 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13 02 2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.02.2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ z dnia 23.02.2024 (ZIP, 333.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOCX, 16.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-18 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.11.2023 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Silnej, gmina Pszczew
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.2 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 2.7 MiB)
 • Wyjaśnienia z dnia 5.01.2024r. (ZIP, 346.3 KiB)
 • Wyjaśnienia z dnia 8.01.2024 (ODT, 8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dni 15.01.2024r. (PDF, 35.7 KiB)
 • Wyjaśnienia z dnia 15.01.2024r. (ZIP, 9.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 14.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-20 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont Przedszkola Samorządowego w Pszczewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze udzielenia (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do 6 do ogłoszenia Remont Przedszkola (ZIP, 2.5 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 14.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-03 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.9.2023 Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.5 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 563.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.12.2023 (PDF, 38.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.12.2023 (PDF, 38.1 KiB)
 • Wyjaśnienia z dnia 27.12.2023 (ZIP, 83.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 13.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 15.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji