ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-30 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Pszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.7 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 8.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2024 (PDF, 37.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.04.2024 (PDF, 37.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dnia 26.04.2024 (DOCX, 17.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-12 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego samochodu pożarniczego JELCZ 005 o nr rej. FMI C 564
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-11 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.04.2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Wyjaśnienie z dnia 8.04.2024r. (ZIP, 201.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-01 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową nN, konstrukcjami wsporczymi oraz sterownikiem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową nr 1335F w miejscowości Świechocin, gmina Pszczew
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załączniki od 1 do 8 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 6 cz 1 (ZIP, 8.9 MiB)
 • Zał. nr 6 cz 2 (ZIP, 12.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 14.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-20 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż samochodu specjalnego samochodu pożarniczego JELCZ 005 o nr rej. FMI C 564
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2024-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-27 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2024 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Silnej, gmina Pszczew
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.2 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13 02 2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.02.2024 (PDF, 37.6 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ z dnia 23.02.2024 (ZIP, 333.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOCX, 16.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczew, w formie zapytania ofertowego, o zamiarze udzielenia zamówienia , którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Pszczew – tereny położone na południe od ul. Os. Powstańców Wlkp.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe_Pszczew, tereny na południe od Os. Powst. Wlkp (7Z, 2.4 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczew, w formie zapytania ofertowego, o zamiarze udzielenia zamówienia , którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pszczew – tereny położone przy ul. Kuligowskiej i ul. Żurawiej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe_Pszczew, ul. Kuligowska i ul. Żurawia (7Z, 2.5 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczew, w formie zapytania ofertowego, o zamiarze udzielenia zamówienia , którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, na wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Pszczew, przy ul. Międzyrzeckiej i ul. Parkowej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe_ul.Międzyrzecka i ul. Parkowa (7Z, 2.7 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczew, w formie zapytania ofertowego, o zamiarze udzielenia zamówienia , którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Pszczew – tereny położone przy ul. Kuligowskiej i ul. Międzyrzeckiej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe_Pszczew_ul. Kuligowska i ul. Międzyrzecka (7Z, 2.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji