ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.375.2024 Wójta Gminy Pszczew z dnia 05 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2024 rok
Nr aktu prawnego
0050.375.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050.374.2024 Wójta Gminy Pszczew z dnia 03 kwietnia 2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew, przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.374.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.373.2024 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2024 -2034
Nr aktu prawnego
0050.373.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.372.2024 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2024 rok
Nr aktu prawnego
0050.372.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI.594.2024 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 21 marca 2024r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczew
Nr aktu prawnego
LXXI.594.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI.593.2024 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 21 marca 2024r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2024r.
Nr aktu prawnego
LXXI.593.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI.592.2024 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 21 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Szarcz, w obrębach Szarcz i Pszczew, gmina Pszczew
Nr aktu prawnego
LXXI.592.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI.591.2024 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 21 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy jeziorem Kochle, ul. Grobla, ul. Brzegową, ul. Międzyrzecką, ul. Parkową, ul. Stefana Batorego, ul. Kasztanową i ul. Zajeziorną w obrębie Pszczew, gmina Pszczew
Nr aktu prawnego
LXXI.591.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI.590.2024 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 21 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Pszczew
Nr aktu prawnego
LXXI.590.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI.589.2024 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 21 marca 2024r. w sprawie "programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew"
Nr aktu prawnego
LXXI.589.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji