ˆ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:13:51 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek CEIDG-1 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej:
Pobierz:
- druk wniosku CEIDG-1 oraz odpowiednie załączniki
- Instrukcję wypełnienia CEIDG-1
dokumenty do pobrania
Niniejszy wniosek umożliwia zgłoszenie : zmiany wpisu, zaprzestania, zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej. Załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 jedynie w przypadkach określonych w instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1
Wnioski CEIDG-1 dostępne są w pok.11, Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja elektroniczna formularza udostępniona na ePUAP przez Ministerstwo Gospodarki
Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl
Rejestrację podmiotu można przeprowadzić za pomocą formularza elektronicznego na stronie CEIDG
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13,
Złożenie dokumentów:
    I piętro, sekretariat ( pokój nr 9) ;
    Samodzielne stanowisko I piętro, pokój nr 9;
    Maria Wojtucka- Inspektor ds. obsługi organów gminy.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie
 
OPŁATY
Bez opłaty
TRYB ODWOŁAWCZY
DODATKOWE INFORMACJE
Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej. przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie http://www.firma.govpl lub http://www.ceidg.gov.pl
- Do 31grudnia 2011r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności gospodarczej z zasobów gminnych do CEIDG. Do tego czasu, system obsługuje jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwane są przez Urzędy Gmin. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt gminy przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej
-Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/, ma również prawo określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej.
-Wpisowi podlega również działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji i zezwoleń.- Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
- Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może zostać przesłany do tut. Urzędu listem poleconym. Wniosek ten opatrzony jest odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność musi być poświadczona przez notariusza
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej można odebrać osobiście lub zostanie przesłane pocztą na własny adres.
- Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego oraz w przypadku, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia.
-Po przyjęciu wniosku, dokonaniu wpisu i wydaniu przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , kserokopię wniosku i zaświadczenia organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu , przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego urzędu statystycznego. W przypadku rolników wniosek zamiast do ZUS może być przekazany, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy , do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
-Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem (95) 749 23 19 lub e-mail: rada@pszczew. pl
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 19 listopada1999r. – Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r, Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. 2004r. Nr 173, poz.1808/;
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 220 poz.1447 z późn. zm/
4. Ustawa z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2011r. Nr 131, poz.764/
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 04:09:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 04:13:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 12:56:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony