ˆ

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZASWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Informacja ogłoszona dnia 2016-05-02 09:30:31 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Stanu Cywilnego
ZASWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczewie, ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
Osobiście
Odbiór dokumentów:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. (+48) 95 74-92-320 lub e-mail:
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego.
 
OPŁATY
- opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38
 
Opłaty skarbowe,
Urząd Gminy w Pszczewie
 918 367 000000 231 92 56 000000 1          
Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
z dopiskiem czego dotyczy dana wpłata
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
1.  W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:
 
    dane wnioskodawcy  tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,    oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.
 
PODSTAWA PRAWNA
- art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Poz. 1741 ze  zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. Poz. 194)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., Poz. 1628 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014r. poz. 1114)
- Ustawia z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zmianami)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Minge
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-02 09:30:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-02 09:30:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-02 09:30:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony