ˆ

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:07:54 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczewie, ul. Rynek 13,
Złożenie dokumentów:
Osobiście
Odbiór dokumentów:
Osobiście
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. (+48) 95 / 74-92-320 lub e-mail:
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie
 
OPŁATY
Zwolniono z opłat
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty).
 
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację.
 
W związku z powyższym w przypadku:
 
1. matki panny - odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane w Poznaniu);
 
2. matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Poznaniem) z adnotacją o jego rozwiązaniu;
 
3. matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Poznaniem);
 
4. oraz w każdym z tych przypadków - dowody osobiste lub paszporty rodziców z aktualnymi danymi.
 
prosimy o ich zabranie do urzędu.
 
 
UWAGI:
 
Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
 
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 
Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
 
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
 
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 
W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 
Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
 
Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed urodzeniem dziecka.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 04:07:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 04:07:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-02 08:38:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony