ˆ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-20 14:14:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek od środków transportowych
 
1. Podatnicy są zobowiązani:
 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
2. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Pszczew- referat podatków i opłat lokalnych przy ul. Rynek 13 66-330 Pszczew, pokój nr 1. Informacja telefoniczna tel. 957492314.
3. Terminy płatności:
Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania w terminach:
- I rata podatku do 15 lutego roku podatkowego,
- II rata podatku do 15 września roku podatkowego.
Podatek można wpłacać na konto Urzędu Gminy w Pszczewie GBS Międzyrzecz   
91 8367 0000 0023 1925 6000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Pszczewie przy ul. Rynek 13
w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek –czwartek 7.30 = 15.30, piątek 7.30 – 13.30.
 
Podstawa prawna
 
Dodatkowe informacje:
 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego
  po miesiącu. w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu,
  po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Informacji udziela:
Urząd Gminy Pszczew, Referat finansowy pokój nr 1, nr tel. 957492314.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-20 14:14:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-20 14:14:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-21 17:15:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony