ˆ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-31 08:40:33 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
1) w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 sierpnia 2023 r.
do 31 stycznia 2024 r.
2) w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 02 września 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 lutego 2024 r.
do 31 lipca 2024 r.

Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, którego druk jest do pobrania.
2) Dowód osobisty.
3) Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.
4)  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni i średnia roczna liczba świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815  ze zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, kóz, owiec, koni i świń.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pok. nr 1, tel. 95 7492314.
Sposób załatwienia:
Wójt Gminy Pszczew wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.,
za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. ustala się jako sumę:
-
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110,00
oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
oraz
-
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni będących w posiadaniu producenta rolnego oraz liczby 4 i średniej rocznej liczby świń w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:
a) 1-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku,
b) 1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2674).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-31 08:38:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-31 08:40:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 09:28:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony