ˆ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/KOREKTA ZŁOŻONEJ DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 03:44:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO / KOREKTA ZŁOŻONEJ DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY
• Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych, wg obowiązującego wzoru – DT-1 ( wzór do pobrania )
• Załączniki do deklaracji, wg obowiązującego wzoru – DT-1a (wzór do pobrania)
Druki do pobrania:
- w Urzędzie w Referacie Księgowości (parter), pokój nr 1
- na stronie internetowej Gminy Pszczew www.bip.pszczew.pl

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13 , 66-330 Pszczew
Referat Księgowości
Złożenie dokumentów:
− parter, pokój nr 1, Tel. (95) 749 2 3 14
− I piętro, sekretariat,
Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
• Na podatniku ciąży obowiązek składania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub – jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
• Podatnik jest zobowiązany również skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby –w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij formularz podatkowy DT-1 wraz z załącznikami DT-1A.
2. Złóż wypełnione druki w pokoju nr 14, w sekretariacie lub prześlij pocztą.
3. Wpłacaj terminowo obliczony w deklaracji podatek.

OPŁATY
Bez opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji określającej wysokość podatku od środków transportowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. B. Chrobrego 31 , 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
• autobusy.
2. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.
3. W przypadku, gdy podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku,
nie złożył deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji,
Wójt Gminy Pszczew wyda decyzję, w której określi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych.
• Podatek od środków transportowych obliczony w deklaracji płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: I rata w terminie do 15 lutego i II rata w terminie do 15 września każdego roku.
• Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i II rata do dnia 15 września danego roku.
• Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatek można zapłacić:
• na konto GBS w Międzyrzecz Wlkp. 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy Pszczew
Tytułem: podatek od środków transportowych rata ….
W kasie urzędu Gminy w Pszczewie
4. Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Regina Stępień-Szałata, Tel. (95) 74 92 314

PODSTAWA PRAWNA
Art. 8-12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613).
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
• Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 03:38:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 03:44:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 12:19:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony