ˆ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 03:44:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia, wg obowiązującego wzoru – KS1401 (wzór do pobrania)
Druk wniosku do pobrania:
- w Urzędzie w Referacie Księgowości (parter), pokój nr 1
- na stronie internetowej Gminy Pszczew -
Wniosek można napisać odręcznie, uwzględniając informacje zawarte na dostępnym druku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew
Referat Księgowości
Złożenie dokumentów:
− parter, pokój nr 1, Tel. (95) 749  23 14
− I piętro, sekretariat,
Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres.
Odbiór dokumentów:
Zaświadczenie co do zasady jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę. Istnieje możliwość przesłania zaświadczenia listem poleconym na wskazany adres – wówczas prosimy wskazanie takiej formy doręczenia we wniosku KS-14-01. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij druk wniosku lub sporządź samodzielnie pismo zawierające wszystkie informacje
określone w druku.
2. Załącz oryginał pokwitowania opłaty skarbowej.
3. Złóż wypełniony wniosek lub pismo w pokoju nr 14, w sekretariacie lub prześlij pocztą.
4. Poczekaj na wydanie zaświadczenia na druku KS-14-02.
5. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może wydać postanowienie o odmowie wydania

OPŁATY
21,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Z opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia o wielkości użytków rolnych, zaświadczenia wydawane w sprawach np. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę, nauki oraz innych wymienionych w ustawie o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można wnieść:
• w Kasie Urzędu (parter)
• na konto  w GBS Międzyrzecz  nr 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001  tytułem opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie przysługuje jedynie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
• Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. B.Chrobrego 31 ,66-400 Gorzów Wlkp.  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Ewa Napierała, Tel. (95) 749 23 14

PODSTAWA PRAWNA
Art. 306 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 03:36:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 03:44:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 12:20:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony