ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 3568
Aktualności 8301
Ogłoszenia o pracy 31635
Aktualne 11382
W toku 16426
Wyniki 38639
Przetargi 138269
Zamówienia publiczne 102813
Aktualne 70035
W toku 44555
Wyniki 52667
Archiwalne 58530
Wyniki innych postępowań 46426
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4129
Akty prawne 444643
Rejestr informacji o środowisku 179615
Oświadczenia majątkowe 154482
Organ wykonawczy 3463
Wójt 4586
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2973
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 3194
Organ stanowiący 4293
Przewodniczący Rady Gminy 3633
Rada Gminy Pszczew 5888
Komisje Rady Gminy 5480
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 5445
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 14919
Protokoły z sesji 1792
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 21179
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 749
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 5601
Interpelacje 1993
Informacje Ogółne 2710
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 87199
Druk interpelacji 4637
Planowany termin sesji w dniu 8431
Rejestr Klubów Radnych 2430
Informacja Wójta Gminy Pszczew 880
Organy pomocnicze - Sołectwa 2753
Sołectwa 4755
Fundusz Sołecki 919
Jednostki Organizacyjne 3265
Gminne Jednostki Oświaty 6062
Gminny Ośrodek Kultury 4914
OPS i ŚDS 5015
Zakład Usług Komunalnych 4029
Urząd Gminy 5853
Dane 5853
Godziny urzędowania 4324
Stanowiska pracy 6887
Regulamin Organizacyjny 3985
Budżet 3371
Informacje dotyczące budżetu 12892
Sprawozdania Finansowe 118
Prawo lokalne 3318
Statut 2969
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3916
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3591
Zagospodarowanie przestrzenne 3930
Ogłoszenia i Obwieszczenia 151183
Informacje 7203
Informacje nieudostępnione 2750
Petycje 4228
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 38071
Podatki i opłaty 5158
Wzory deklaracji i informacji 13567
Opłata od posiadania psów 4359
Podatek od środków transportowych 3153
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 8322
Opłata Miejscowa 4129
Opłata Targowa 1386
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 645
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3837
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1593
Ochrona Środowiska 5550
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2227
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3732
Decyzja Środowiskowa 6943
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2900
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2950
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2398
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4739
Karty Usług 3477
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 34283
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 38648
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 39888
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6939
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26094
OŚWIATA 8610
SPRAWY ORGANIZACYJNE 9388
TURYSTYKA 3851
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8757
Karta Dużej Rodziny 1625
Informacje Ogólne 770
Pytania i odpowiedzi 734
Dokumenty do pobrania 795
Kontrole 1789
Zewnętrzne 854
Wewnętrzne 3875
RODO 1961
Ponowne wykorzystywanie 1148
Konsultacje 359
Taryfy 750
Kontakty i współpraca 2663
Współpraca z zagranicą 2532
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2463
Wybory Parlemant Europejski 2019 370

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 898374
Redakcja biuletynu 2394
Mapa serwisu 2497
Statystyki 2359
Kanały RSS 1833
Kontakt 18666

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie