Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 6296
Aktualności 9997
Ogłoszenia o pracy 35930
Aktualne 13006
W toku 18477
Wyniki 46149
Przetargi 161408
Zamówienia publiczne 119569
Aktualne 82828
W toku 56323
Wyniki 64712
Archiwalne 71455
Wyniki innych postępowań 57891
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5027
Akty prawne 544544
Rejestr informacji o środowisku 209609
Oświadczenia majątkowe 186170
Organ wykonawczy 3680
Wójt 5162
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3321
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW 3634
Organ stanowiący 4530
Przewodniczący Rady Gminy 4168
Rada Gminy Pszczew 6498
Komisje Rady Gminy 6180
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 6513
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 25795
Protokoły z sesji 1873
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 26722
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 1965
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 7934
Interpelacje 2091
Informacje Ogółne 2968
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 118201
Druk interpelacji 5200
Planowany termin sesji w dniu 11402
Rejestr Klubów Radnych 2743
Informacja Wójta Gminy Pszczew 933
Organy pomocnicze - Sołectwa 2899
Sołectwa 5559
Fundusz Sołecki 1135
Jednostki Organizacyjne 3446
Gminne Jednostki Oświaty 6870
Gminny Ośrodek Kultury 5354
OPS i ŚDS 5432
Zakład Usług Komunalnych 4428
Urząd Gminy 6218
Dane 6566
Godziny urzędowania 4757
Stanowiska pracy 8468
Regulamin Organizacyjny 4576
Budżet 3649
Informacje dotyczące budżetu 15723
Sprawozdania Finansowe 455
Prawo lokalne 3526
Statut 3222
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 4365
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3971
Zagospodarowanie przestrzenne 4333
Ogłoszenia i Obwieszczenia 183834
Informacje 8049
Informacje nieudostępnione 2980
Petycje 6201
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 43795
Podatki i opłaty 5457
Wzory deklaracji i informacji 15717
Opłata od posiadania psów 4775
Podatek od środków transportowych 3590
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 9279
Opłata Miejscowa 4746
Opłata Targowa 1651
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 1028
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 4136
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1693
Ochrona Środowiska 6409
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2475
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 4167
Decyzja Środowiskowa 7727
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3188
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 3274
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2634
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 5432
Karty Usług 3708
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 40409
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 48581
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 45047
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7995
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30134
OŚWIATA 10737
SPRAWY ORGANIZACYJNE 10520
TURYSTYKA 4369
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9889
Karta Dużej Rodziny 1715
Informacje Ogólne 805
Pytania i odpowiedzi 774
Dokumenty do pobrania 849
Kontrole 1868
Zewnętrzne 904
Wewnętrzne 4282
RODO 2889
Ponowne wykorzystywanie 1218
Konsultacje 661
Taryfy 1040
Kontakty i współpraca 2871
Współpraca z zagranicą 2751
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2688
Wybory Parlemant Europejski 2019 1748

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1101074
Redakcja biuletynu 2524
Mapa serwisu 2680
Statystyki 2494
Kanały RSS 1929
Kontakt 20164