ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 4621
Ogłoszenia o pracy 18871
Aktualne 6040
W toku 11021
Wyniki 20886
Zamówienia publiczne 60768
Aktualne 42057
W toku 24769
Wyniki 29063
Archiwalne 32579
Wyniki innych postępowań 26435
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1848
Przetargi 67703
Akty prawne 211667
Rejestr informacji o środowisku 87246
Oświadczenia majątkowe 71874
Urząd Gminy 3828
Dane 3810
Godziny urzędowania 2919
Stanowiska pracy 3692
Regulamin Organizacyjny 2462
Organ wykonawczy 2265
Wójt 2541
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2027
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1097
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 14803
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2180
Organ stanowiący 2840
Przewodniczący Rady Gminy 2318
Rada Gminy Pszczew 3664
Komisje Rady Gminy 3607
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3149
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 6736
Protokoły z sesji 1151
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 8577
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2657
Interpelacje 1394
Informacje Ogółne 1840
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 32910
Druk interpelacji 2757
Planowany termin sesji w dniu 3983
Rejestr Klubów Radnych 1688
Informacja Wójta Gminy Pszczew 575
Organy pomocnicze - Sołectwa 1910
Sołectwa 2723
Fundusz Sołecki 157
Jednostki Organizacyjne 2270
Gminne Jednostki Oświaty 3512
Gminny Ośrodek Kultury 3307
OPS i ŚDS 3161
Zakład Usług Komunalnych 2744
Budżet 2339
Informacje dotyczące budżetu 6837
Prawo lokalne 2302
Statut 1993
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2615
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2537
Zagospodarowanie przestrzenne 2555
Ogłoszenia i Obwieszczenia 76726
Informacje 3883
Informacje nieudostępnione 1842
Petycje 956
Podatki i opłaty 3477
Wzory deklaracji i informacji 7714
Opłata od posiadania psów 2835
Podatek od środków transportowych 1919
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 4838
Opłata Miejscowa 2315
Opłata Targowa 376
Kontakty i współpraca 1841
Współpraca z zagranicą 1716
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1694
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 22383
Ochrona Środowiska 3381
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1360
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2626
Decyzja Środowiskowa 3875
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1949
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2040
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1599
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 2602
Karty Usług 2374
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 19985
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 19386
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 25133
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3932
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15151
OŚWIATA 5204
SPRAWY ORGANIZACYJNE 6010
TURYSTYKA 2693
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 5529
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2616
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1131
Kontrole 1249
Zewnętrzne 591
Wewnętrzne 2290
Karta Dużej Rodziny 1113
Informacje Ogólne 546
Pytania i odpowiedzi 531
Dokumenty do pobrania 568
Ponowne wykorzystywanie 751

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 451183
Redakcja biuletynu 1616
Mapa serwisu 1691
Statystyki 1665
Kanały RSS 1276
Kontakt 12412

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie