ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5156
Ogłoszenia o pracy 21277
Aktualne 7037
W toku 12075
Wyniki 24288
Zamówienia publiczne 68166
Aktualne 46766
W toku 27863
Wyniki 32715
Archiwalne 36868
Wyniki innych postępowań 29473
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2386
Przetargi 81259
Akty prawne 250207
Rejestr informacji o środowisku 106210
Oświadczenia majątkowe 86454
Urząd Gminy 4205
Dane 4310
Godziny urzędowania 3269
Stanowiska pracy 4188
Regulamin Organizacyjny 2770
Organ wykonawczy 2488
Wójt 2893
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2243
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1207
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 16124
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2388
Organ stanowiący 3122
Przewodniczący Rady Gminy 2617
Rada Gminy Pszczew 4093
Komisje Rady Gminy 4012
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3527
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 7472
Protokoły z sesji 1264
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 10774
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3056
Interpelacje 1550
Informacje Ogółne 2054
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 41280
Druk interpelacji 3235
Planowany termin sesji w dniu 4606
Rejestr Klubów Radnych 1841
Informacja Wójta Gminy Pszczew 641
Organy pomocnicze - Sołectwa 2111
Sołectwa 3091
Fundusz Sołecki 327
Jednostki Organizacyjne 2480
Gminne Jednostki Oświaty 4084
Gminny Ośrodek Kultury 3670
OPS i ŚDS 3540
Zakład Usług Komunalnych 3075
Budżet 2565
Informacje dotyczące budżetu 8021
Prawo lokalne 2533
Statut 2236
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2912
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2751
Zagospodarowanie przestrzenne 2886
Ogłoszenia i Obwieszczenia 90093
Informacje 4653
Informacje nieudostępnione 2065
Petycje 1472
Podatki i opłaty 3790
Wzory deklaracji i informacji 8829
Opłata od posiadania psów 3201
Podatek od środków transportowych 2189
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 5441
Opłata Miejscowa 2714
Opłata Targowa 621
Kontakty i współpraca 2070
Współpraca z zagranicą 1926
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1877
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 26256
Ochrona Środowiska 3856
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1580
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2855
Decyzja Środowiskowa 4394
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2167
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2283
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1764
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3090
Karty Usług 2647
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 22588
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 22183
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 27961
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4581
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17303
OŚWIATA 5802
SPRAWY ORGANIZACYJNE 6733
TURYSTYKA 2959
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6193
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2934
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1239
Kontrole 1377
Zewnętrzne 660
Wewnętrzne 2684
Karta Dużej Rodziny 1238
Informacje Ogólne 604
Pytania i odpowiedzi 583
Dokumenty do pobrania 629
Ponowne wykorzystywanie 858
RODO 187

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 525845
Redakcja biuletynu 1799
Mapa serwisu 1869
Statystyki 1824
Kanały RSS 1425
Kontakt 13917

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie