ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5717
Ogłoszenia o pracy 23727
Aktualne 8106
W toku 13316
Wyniki 27381
Zamówienia publiczne 75904
Aktualne 51798
W toku 31502
Wyniki 36481
Archiwalne 41035
Wyniki innych postępowań 33065
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2782
Przetargi 96290
Akty prawne 289114
Rejestr informacji o środowisku 121536
Oświadczenia majątkowe 101847
Urząd Gminy 4529
Dane 4757
Godziny urzędowania 3557
Stanowiska pracy 4670
Regulamin Organizacyjny 3027
Organ wykonawczy 2681
Wójt 3225
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2403
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1279
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 17155
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2578
Organ stanowiący 3374
Przewodniczący Rady Gminy 2840
Rada Gminy Pszczew 4486
Komisje Rady Gminy 4341
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3856
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 8089
Protokoły z sesji 1446
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 12916
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3383
Interpelacje 1683
Informacje Ogółne 2259
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 49965
Druk interpelacji 3575
Planowany termin sesji w dniu 5216
Rejestr Klubów Radnych 1962
Informacja Wójta Gminy Pszczew 721
Organy pomocnicze - Sołectwa 2238
Sołectwa 3475
Fundusz Sołecki 465
Jednostki Organizacyjne 2657
Gminne Jednostki Oświaty 4601
Gminny Ośrodek Kultury 4035
OPS i ŚDS 3876
Zakład Usług Komunalnych 3351
Budżet 2716
Informacje dotyczące budżetu 9210
Prawo lokalne 2720
Statut 2491
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3152
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3000
Zagospodarowanie przestrzenne 3228
Ogłoszenia i Obwieszczenia 103371
Informacje 5258
Informacje nieudostępnione 2296
Petycje 1980
Podatki i opłaty 4055
Wzory deklaracji i informacji 9824
Opłata od posiadania psów 3498
Podatek od środków transportowych 2404
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 6078
Opłata Miejscowa 3056
Opłata Targowa 818
Kontakty i współpraca 2219
Współpraca z zagranicą 2096
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2029
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 29084
Ochrona Środowiska 4312
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1742
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3087
Decyzja Środowiskowa 5081
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2326
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2465
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1939
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3480
Karty Usług 2900
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 25585
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 25934
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 30796
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5126
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19608
OŚWIATA 6498
SPRAWY ORGANIZACYJNE 7453
TURYSTYKA 3193
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6774
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3167
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1324
Kontrole 1472
Zewnętrzne 707
Wewnętrzne 3014
Karta Dużej Rodziny 1340
Informacje Ogólne 648
Pytania i odpowiedzi 624
Dokumenty do pobrania 666
Ponowne wykorzystywanie 937
RODO 615
Taryfy 173
Wybory samorządowe 2018 1086

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 607993
Redakcja biuletynu 1938
Mapa serwisu 2038
Statystyki 1981
Kanały RSS 1530
Kontakt 15189

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie