ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 2360
Aktualności 7425
Ogłoszenia o pracy 28911
Aktualne 10461
W toku 15571
Wyniki 34816
Przetargi 125514
Zamówienia publiczne 93735
Aktualne 63240
W toku 39302
Wyniki 46229
Archiwalne 51950
Wyniki innych postępowań 40909
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3688
Akty prawne 392330
Rejestr informacji o środowisku 161955
Oświadczenia majątkowe 137072
Organ wykonawczy 3298
Wójt 4295
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2805
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 3005
Organ stanowiący 4107
Przewodniczący Rady Gminy 3395
Rada Gminy Pszczew 5580
Komisje Rady Gminy 5174
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 4943
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 11354
Protokoły z sesji 1723
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 18353
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 274
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 4642
Interpelacje 1921
Informacje Ogółne 2585
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 73761
Druk interpelacji 4361
Planowany termin sesji w dniu 7205
Rejestr Klubów Radnych 2265
Informacja Wójta Gminy Pszczew 844
Organy pomocnicze - Sołectwa 2600
Sołectwa 4348
Fundusz Sołecki 793
Jednostki Organizacyjne 3101
Gminne Jednostki Oświaty 5631
Gminny Ośrodek Kultury 4656
OPS i ŚDS 4737
Zakład Usług Komunalnych 3824
Urząd Gminy 5557
Dane 5553
Godziny urzędowania 4113
Stanowiska pracy 6176
Regulamin Organizacyjny 3715
Budżet 3190
Informacje dotyczące budżetu 11790
Prawo lokalne 3154
Statut 2841
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3714
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3411
Zagospodarowanie przestrzenne 3742
Ogłoszenia i Obwieszczenia 135735
Informacje 6679
Informacje nieudostępnione 2631
Petycje 3385
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 35213
Podatki i opłaty 4903
Wzory deklaracji i informacji 12505
Opłata od posiadania psów 4122
Podatek od środków transportowych 2927
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 7760
Opłata Miejscowa 3814
Opłata Targowa 1247
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 400
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3663
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1529
Ochrona Środowiska 5180
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2080
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3526
Decyzja Środowiskowa 6406
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2733
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2783
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2259
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4385
Karty Usług 3333
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 31525
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 34482
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 37196
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6404
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23875
OŚWIATA 7877
SPRAWY ORGANIZACYJNE 8811
TURYSTYKA 3644
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8182
Karta Dużej Rodziny 1549
Informacje Ogólne 742
Pytania i odpowiedzi 713
Dokumenty do pobrania 764
Kontrole 1714
Zewnętrzne 815
Wewnętrzne 3656
RODO 1486
Ponowne wykorzystywanie 1095
Konsultacje 185
Taryfy 591
Kontakty i współpraca 2551
Współpraca z zagranicą 2421
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2353
Wybory Parlemant Europejski 2019 48

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 802353
Redakcja biuletynu 2285
Mapa serwisu 2372
Statystyki 2257
Kanały RSS 1751
Kontakt 17708

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie