ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 6255
Ogłoszenia o pracy 25192
Aktualne 8800
W toku 13919
Wyniki 29409
Zamówienia publiczne 80188
Aktualne 54566
W toku 33262
Wyniki 38501
Archiwalne 43487
Wyniki innych postępowań 34568
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3018
Przetargi 105302
Akty prawne 315714
Rejestr informacji o środowisku 132992
Oświadczenia majątkowe 112033
Urząd Gminy 4845
Dane 4998
Godziny urzędowania 3702
Stanowiska pracy 4983
Regulamin Organizacyjny 3222
Organ wykonawczy 2853
Wójt 3583
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2502
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1378
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 18021
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2696
Organ stanowiący 3577
Przewodniczący Rady Gminy 2975
Rada Gminy Pszczew 4809
Komisje Rady Gminy 4573
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 4119
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 8578
Protokoły z sesji 1553
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 14370
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3597
Interpelacje 1745
Informacje Ogółne 2344
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 56496
Druk interpelacji 3825
Planowany termin sesji w dniu 5660
Rejestr Klubów Radnych 2057
Informacja Wójta Gminy Pszczew 755
Organy pomocnicze - Sołectwa 2325
Sołectwa 3675
Fundusz Sołecki 558
Jednostki Organizacyjne 2767
Gminne Jednostki Oświaty 4930
Gminny Ośrodek Kultury 4216
OPS i ŚDS 4108
Zakład Usług Komunalnych 3498
Budżet 2838
Informacje dotyczące budżetu 9933
Prawo lokalne 2824
Statut 2599
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3300
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3126
Zagospodarowanie przestrzenne 3387
Ogłoszenia i Obwieszczenia 112541
Informacje 5686
Informacje nieudostępnione 2435
Petycje 2347
Podatki i opłaty 4215
Wzory deklaracji i informacji 10420
Opłata od posiadania psów 3686
Podatek od środków transportowych 2530
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 6461
Opłata Miejscowa 3268
Opłata Targowa 981
Kontakty i współpraca 2320
Współpraca z zagranicą 2203
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2155
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 30787
Ochrona Środowiska 4597
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1819
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3181
Decyzja Środowiskowa 5439
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2465
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2545
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2038
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3757
Karty Usług 3030
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 27059
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 28161
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 32715
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5461
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20758
OŚWIATA 6792
SPRAWY ORGANIZACYJNE 7836
TURYSTYKA 3301
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7225
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3354
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1372
Kontrole 1529
Zewnętrzne 736
Wewnętrzne 3225
Karta Dużej Rodziny 1393
Informacje Ogólne 671
Pytania i odpowiedzi 652
Dokumenty do pobrania 705
Ponowne wykorzystywanie 986
RODO 853
Taryfy 293
Wybory samorządowe 2018 5087

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 659466
Redakcja biuletynu 2055
Mapa serwisu 2129
Statystyki 2059
Kanały RSS 1596
Kontakt 15852

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie