ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 1257
Aktualności 6890
Ogłoszenia o pracy 27171
Aktualne 9683
W toku 14755
Wyniki 32424
Przetargi 116708
Zamówienia publiczne 87665
Aktualne 59280
W toku 36445
Wyniki 42609
Archiwalne 47939
Wyniki innych postępowań 38089
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3340
Akty prawne 355135
Rejestr informacji o środowisku 148517
Oświadczenia majątkowe 125196
Organ wykonawczy 3128
Wójt 4054
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2643
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1458
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 18949
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2859
Organ stanowiący 3950
Przewodniczący Rady Gminy 3230
Rada Gminy Pszczew 5304
Komisje Rady Gminy 4908
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 4512
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 9683
Protokoły z sesji 1651
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 16354
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 30
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 4052
Interpelacje 1843
Informacje Ogółne 2469
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 64999
Druk interpelacji 4128
Planowany termin sesji w dniu 6401
Rejestr Klubów Radnych 2181
Informacja Wójta Gminy Pszczew 813
Organy pomocnicze - Sołectwa 2455
Sołectwa 3966
Fundusz Sołecki 678
Jednostki Organizacyjne 2962
Gminne Jednostki Oświaty 5274
Gminny Ośrodek Kultury 4459
OPS i ŚDS 4513
Zakład Usług Komunalnych 3677
Urząd Gminy 5311
Dane 5303
Godziny urzędowania 3922
Stanowiska pracy 5592
Regulamin Organizacyjny 3493
Budżet 3037
Informacje dotyczące budżetu 10863
Prawo lokalne 3014
Statut 2727
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3508
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3273
Zagospodarowanie przestrzenne 3578
Ogłoszenia i Obwieszczenia 125039
Informacje 6208
Informacje nieudostępnione 2536
Petycje 2883
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 33112
Podatki i opłaty 4648
Wzory deklaracji i informacji 11610
Opłata od posiadania psów 3915
Podatek od środków transportowych 2738
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 7166
Opłata Miejscowa 3561
Opłata Targowa 1131
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 201
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3514
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1453
Ochrona Środowiska 4897
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1965
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3370
Decyzja Środowiskowa 5940
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2612
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2669
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2150
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4096
Karty Usług 3192
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 29398
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 31639
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 35114
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5978
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22309
OŚWIATA 7363
SPRAWY ORGANIZACYJNE 8369
TURYSTYKA 3488
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7716
Karta Dużej Rodziny 1474
Informacje Ogólne 709
Pytania i odpowiedzi 686
Dokumenty do pobrania 739
Kontrole 1632
Zewnętrzne 781
Wewnętrzne 3472
RODO 1170
Ponowne wykorzystywanie 1048
Konsultacje 53
Taryfy 462
Kontakty i współpraca 2441
Współpraca z zagranicą 2320
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 735370
Redakcja biuletynu 2203
Mapa serwisu 2274
Statystyki 2175
Kanały RSS 1684
Kontakt 16911

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie