ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 8680
Aktualności 11136
Ogłoszenia o pracy 38692
Aktualne 14142
W toku 19545
Wyniki 51256
Przetargi 178125
Co i jak załatwić 2578
Wydziały 1858
Sprawy 1457
Sprawy petentów 2161
Zamówienia publiczne 131029
Aktualne 92473
W toku 65120
Wyniki 73988
Archiwalne 81244
Wyniki innych postępowań 66690
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5614
Akty prawne 616557
Rejestr informacji o środowisku 228437
Oświadczenia majątkowe 206093
Organ wykonawczy 3853
Wójt 5531
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3573
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW 3943
Organ stanowiący 4715
Przewodniczący Rady Gminy 4551
Rada Gminy Pszczew 6923
Komisje Rady Gminy 6645
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 7316
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 34857
Protokoły z sesji 1949
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 30090
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 2949
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 9628
Interpelacje 2168
Informacje Ogółne 3153
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 142892
Druk interpelacji 5570
Planowany termin sesji w dniu 13441
Rejestr Klubów Radnych 2956
Informacja Wójta Gminy Pszczew 966
Organy pomocnicze - Sołectwa 2997
Sołectwa 6119
Fundusz Sołecki 1282
Jednostki Organizacyjne 3560
Gminne Jednostki Oświaty 7448
Gminny Ośrodek Kultury 5976
OPS i ŚDS 5709
Zakład Usług Komunalnych 4743
Urząd Gminy 6493
Dane 7086
Godziny urzędowania 5096
Stanowiska pracy 9830
Regulamin Organizacyjny 5064
Budżet 3789
Informacje dotyczące budżetu 18199
Sprawozdania Finansowe 703
Prawo lokalne 3666
Statut 3390
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 4717
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 4243
Zagospodarowanie przestrzenne 4550
Ogłoszenia i Obwieszczenia 207338
Informacje 8604
Informacje nieudostępnione 3137
Petycje 7599
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 47449
Podatki i opłaty 5623
Wzory deklaracji i informacji 17328
Opłata od posiadania psów 5060
Podatek od środków transportowych 3901
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 9993
Opłata Miejscowa 5098
Opłata Targowa 1831
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 1320
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości 1165
Przetargi Aktualne 11366
Przetargi zakończone 3421
Zawiadomienie o wyborze oferty 252
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 4330
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1746
Obwieszczenia i Postanowienia 2870
Ochrona Środowiska 6941
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2625
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 4515
Decyzja Środowiskowa 8319
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3401
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 3479
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2799
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 5889
Karty Usług 3856
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 44503
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 55662
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 49149
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 8708
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32845
OŚWIATA 12363
SPRAWY ORGANIZACYJNE 11251
TURYSTYKA 4728
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 10675
Karta Dużej Rodziny 1782
Informacje Ogólne 831
Pytania i odpowiedzi 804
Dokumenty do pobrania 900
Kontrole 1922
Zewnętrzne 939
Wewnętrzne 4566
Rejestry, Ewidencje 50
RODO 3580
Ponowne wykorzystywanie 1271
Konsultacje 891
Taryfy 1280
Kontakty i współpraca 2989
Współpraca z zagranicą 2895
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2832
Wybory Parlamentarne 2019 523

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1265153
Redakcja biuletynu 2628
Mapa serwisu 2821
Statystyki 2590
Kanały RSS 2005
Kontakt 21192
« powrót do poprzedniej strony