ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 4200
Aktualności 8706
Ogłoszenia o pracy 32939
Aktualne 11900
W toku 17271
Wyniki 40969
Przetargi 144343
Zamówienia publiczne 106963
Aktualne 72842
W toku 47211
Wyniki 55314
Archiwalne 61519
Wyniki innych postępowań 49091
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4347
Akty prawne 472575
Rejestr informacji o środowisku 187003
Oświadczenia majątkowe 162371
Organ wykonawczy 3533
Wójt 4741
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3051
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW 3318
Organ stanowiący 4364
Przewodniczący Rady Gminy 3763
Rada Gminy Pszczew 6027
Komisje Rady Gminy 5635
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 5668
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 17135
Protokoły z sesji 1814
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 22538
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 992
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 6134
Interpelacje 2024
Informacje Ogółne 2776
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 94171
Druk interpelacji 4768
Planowany termin sesji w dniu 9082
Rejestr Klubów Radnych 2509
Informacja Wójta Gminy Pszczew 897
Organy pomocnicze - Sołectwa 2803
Sołectwa 4939
Fundusz Sołecki 980
Jednostki Organizacyjne 3319
Gminne Jednostki Oświaty 6254
Gminny Ośrodek Kultury 5018
OPS i ŚDS 5144
Zakład Usług Komunalnych 4116
Urząd Gminy 5956
Dane 5998
Godziny urzędowania 4419
Stanowiska pracy 7246
Regulamin Organizacyjny 4117
Budżet 3434
Informacje dotyczące budżetu 13354
Sprawozdania Finansowe 187
Prawo lokalne 3369
Statut 3034
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 4022
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3685
Zagospodarowanie przestrzenne 4046
Ogłoszenia i Obwieszczenia 158399
Informacje 7438
Informacje nieudostępnione 2813
Petycje 4620
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 39515
Podatki i opłaty 5222
Wzory deklaracji i informacji 14022
Opłata od posiadania psów 4468
Podatek od środków transportowych 3250
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 8537
Opłata Miejscowa 4261
Opłata Targowa 1462
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 738
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3911
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1619
Ochrona Środowiska 5754
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2300
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3848
Decyzja Środowiskowa 7114
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2977
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 3029
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2461
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4924
Karty Usług 3571
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 35675
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 40742
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 41083
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7194
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27061
OŚWIATA 9065
SPRAWY ORGANIZACYJNE 9698
TURYSTYKA 3978
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9018
Karta Dużej Rodziny 1647
Informacje Ogólne 780
Pytania i odpowiedzi 742
Dokumenty do pobrania 809
Kontrole 1813
Zewnętrzne 871
Wewnętrzne 3985
RODO 2180
Ponowne wykorzystywanie 1167
Konsultacje 433
Taryfy 841
Kontakty i współpraca 2714
Współpraca z zagranicą 2590
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2524
Wybory Parlemant Europejski 2019 838

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 941588
Redakcja biuletynu 2436
Mapa serwisu 2541
Statystyki 2399
Kanały RSS 1862
Kontakt 19094
« powrót do poprzedniej strony