ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 3855
Ogłoszenia o pracy 15808
Aktualne 5000
W toku 9621
Wyniki 16275
Zamówienia publiczne 50993
Aktualne 35840
W toku 21124
Wyniki 23958
Archiwalne 27182
Wyniki innych postępowań 21735
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok 1129
Przetargi 50530
Co i jak załatwić 1853
Wydziały 1304
Sprawy 1129
Sprawy petentów 1489
Akty prawne 163318
Rejestr informacji o środowisku 59090
Oświadczenia majątkowe 53823
Urząd Gminy 3211
Dane 2993
Godziny urzędowania 2330
Stanowiska pracy 2992
Regulamin Organizacyjny 1958
Organ wykonawczy 1925
Wójt 2092
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1648
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 919
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 12377
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 1835
Organ stanowiący 2436
Przewodniczący Rady Gminy 1902
Rada Gminy Pszczew 2983
Komisje Rady Gminy 2811
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 2596
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 5585
Protokoły z sesji 975
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 5459
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2217
Interpelacje 1180
Informacje Ogółne 1513
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 23464
Druk interpelacji 2026
Planowany termin sesji w dniu 3032
Rejestr Klubów Radnych 1440
Informacja Wójta Gminy Pszczew 463
Organy pomocnicze - Sołectwa 1630
Sołectwa 2147
Jednostki Organizacyjne 1924
Gminne Jednostki Oświaty 2673
Gminny Ośrodek Kultury 2687
OPS i ŚDS 2734
Zakład Usług Komunalnych 2221
Budżet 1994
Informacje dotyczące budżetu 5371
Prawo lokalne 1941
Statut 1618
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2187
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2149
Zagospodarowanie przestrzenne 2066
Ogłoszenia i Obwieszczenia 60213
Informacje 2896
Informacje nieudostępnione 1531
Petycje 326
Podatki i opłaty 2863
Wzory deklaracji i informacji 5747
Opłata od posiadania psów 2171
Podatek od środków transportowych 1515
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 3737
Opłata Miejscowa 1721
Opłata Targowa 38
Kontakty i współpraca 1513
Współpraca z zagranicą 1391
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1421
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16599
Ochrona Środowiska 2709
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1045
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2184
Decyzja Środowiskowa 3171
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1632
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 1651
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1381
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 1858
Karty Usług 2019
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 16284
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 15512
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 20916
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3235
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12128
OŚWIATA 4206
SPRAWY ORGANIZACYJNE 4842
TURYSTYKA 2338
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 4525
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2161
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 954
Kontrole 1055
Zewnętrzne 513
Wewnętrzne 1756
Karta Dużej Rodziny 929
Informacje Ogólne 461
Pytania i odpowiedzi 460
Dokumenty do pobrania 489
Ponowne wykorzystywanie 587

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 350148
Redakcja biuletynu 1371
Mapa serwisu 1409
Statystyki 1434
Kanały RSS 1064
Kontakt 10199
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu