ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5029
Ogłoszenia o pracy 20598
Aktualne 6739
W toku 11782
Wyniki 23524
Zamówienia publiczne 66347
Aktualne 45703
W toku 27298
Wyniki 32016
Archiwalne 35955
Wyniki innych postępowań 28987
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2264
Przetargi 78289
Akty prawne 242066
Rejestr informacji o środowisku 102515
Oświadczenia majątkowe 82905
Urząd Gminy 4115
Dane 4181
Godziny urzędowania 3175
Stanowiska pracy 4057
Regulamin Organizacyjny 2693
Organ wykonawczy 2436
Wójt 2800
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2191
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1178
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 15773
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2337
Organ stanowiący 3061
Przewodniczący Rady Gminy 2542
Rada Gminy Pszczew 3983
Komisje Rady Gminy 3914
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3426
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 7298
Protokoły z sesji 1245
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 10313
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2971
Interpelacje 1513
Informacje Ogółne 2004
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 39105
Druk interpelacji 3118
Planowany termin sesji w dniu 4430
Rejestr Klubów Radnych 1809
Informacja Wójta Gminy Pszczew 627
Organy pomocnicze - Sołectwa 2059
Sołectwa 2993
Fundusz Sołecki 301
Jednostki Organizacyjne 2435
Gminne Jednostki Oświaty 3934
Gminny Ośrodek Kultury 3577
OPS i ŚDS 3438
Zakład Usług Komunalnych 2993
Budżet 2505
Informacje dotyczące budżetu 7723
Prawo lokalne 2478
Statut 2179
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2846
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2695
Zagospodarowanie przestrzenne 2802
Ogłoszenia i Obwieszczenia 86586
Informacje 4488
Informacje nieudostępnione 2014
Petycje 1378
Podatki i opłaty 3718
Wzory deklaracji i informacji 8528
Opłata od posiadania psów 3116
Podatek od środków transportowych 2125
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 5290
Opłata Miejscowa 2629
Opłata Targowa 568
Kontakty i współpraca 2016
Współpraca z zagranicą 1877
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1831
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 25441
Ochrona Środowiska 3751
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1527
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2798
Decyzja Środowiskowa 4271
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2107
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2218
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1726
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 2995
Karty Usług 2566
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 21935
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 21194
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 27270
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4445
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16770
OŚWIATA 5677
SPRAWY ORGANIZACYJNE 6568
TURYSTYKA 2900
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6043
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2847
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1219
Kontrole 1350
Zewnętrzne 645
Wewnętrzne 2584
Karta Dużej Rodziny 1216
Informacje Ogólne 592
Pytania i odpowiedzi 573
Dokumenty do pobrania 614
Ponowne wykorzystywanie 838

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 511765
Redakcja biuletynu 1760
Mapa serwisu 1830
Statystyki 1792
Kanały RSS 1390
Kontakt 13588
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu