ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 1936
Aktualności 7159
Ogłoszenia o pracy 28027
Aktualne 10028
W toku 15081
Wyniki 33779
Przetargi 121618
Zamówienia publiczne 90904
Aktualne 61209
W toku 37953
Wyniki 44604
Archiwalne 50016
Wyniki innych postępowań 39396
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3553
Akty prawne 372818
Rejestr informacji o środowisku 155640
Oświadczenia majątkowe 131412
Organ wykonawczy 3212
Wójt 4184
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2728
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1499
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 19438
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2929
Organ stanowiący 4034
Przewodniczący Rady Gminy 3328
Rada Gminy Pszczew 5470
Komisje Rady Gminy 5069
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 4771
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 10536
Protokoły z sesji 1699
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 17348
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 212
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 4392
Interpelacje 1890
Informacje Ogółne 2539
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 69603
Druk interpelacji 4261
Planowany termin sesji w dniu 6791
Rejestr Klubów Radnych 2216
Informacja Wójta Gminy Pszczew 831
Organy pomocnicze - Sołectwa 2525
Sołectwa 4161
Fundusz Sołecki 739
Jednostki Organizacyjne 3026
Gminne Jednostki Oświaty 5499
Gminny Ośrodek Kultury 4569
OPS i ŚDS 4617
Zakład Usług Komunalnych 3763
Urząd Gminy 5428
Dane 5441
Godziny urzędowania 4035
Stanowiska pracy 5906
Regulamin Organizacyjny 3633
Budżet 3119
Informacje dotyczące budżetu 11397
Prawo lokalne 3072
Statut 2789
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3625
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3364
Zagospodarowanie przestrzenne 3656
Ogłoszenia i Obwieszczenia 130509
Informacje 6426
Informacje nieudostępnione 2589
Petycje 3089
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 34170
Podatki i opłaty 4760
Wzory deklaracji i informacji 12097
Opłata od posiadania psów 4033
Podatek od środków transportowych 2840
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 7450
Opłata Miejscowa 3698
Opłata Targowa 1194
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 314
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3599
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1492
Ochrona Środowiska 5030
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2021
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3458
Decyzja Środowiskowa 6209
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2671
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2731
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2217
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4243
Karty Usług 3257
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 30482
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 33082
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 36208
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6209
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23060
OŚWIATA 7622
SPRAWY ORGANIZACYJNE 8590
TURYSTYKA 3575
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7964
Karta Dużej Rodziny 1517
Informacje Ogólne 732
Pytania i odpowiedzi 701
Dokumenty do pobrania 757
Kontrole 1670
Zewnętrzne 796
Wewnętrzne 3582
RODO 1338
Ponowne wykorzystywanie 1072
Konsultacje 135
Taryfy 538
Kontakty i współpraca 2483
Współpraca z zagranicą 2379
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2314

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 765473
Redakcja biuletynu 2246
Mapa serwisu 2327
Statystyki 2226
Kanały RSS 1721
Kontakt 17345
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu