ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 12795
Aktualności 13068
Ogłoszenia o pracy 43554
Aktualne 15981
W toku 21747
Wyniki 59541
Przetargi 211940
Co i jak załatwić 2801
Wydziały 1985
Sprawy 1561
Sprawy petentów 2355
Zamówienia publiczne 151869
Aktualne 107914
W toku 79471
Wyniki 88943
Archiwalne 97074
Wyniki innych postępowań 81269
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7212
Akty prawne 737783
Rejestr informacji o środowisku 262721
Oświadczenia majątkowe 247937
Organ wykonawczy 4092
Wójt 6145
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 4051
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW 4488
Organ stanowiący 5009
Przewodniczący Rady Gminy 5283
Rada Gminy Pszczew 7757
Komisje Rady Gminy 7558
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 8850
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 54569
Protokoły z sesji 2056
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 37502
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 4816
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 13190
Interpelacje 2325
Informacje Ogółne 3481
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 186834
Druk interpelacji 6383
Planowany termin sesji w dniu 18424
Rejestr Klubów Radnych 3419
Informacja Wójta Gminy Pszczew 1038
Organy pomocnicze - Sołectwa 3171
Sołectwa 7212
Fundusz Sołecki 1601
Jednostki Organizacyjne 3802
Gminne Jednostki Oświaty 8525
Gminny Ośrodek Kultury 6556
OPS i ŚDS 6194
Zakład Usług Komunalnych 5345
Urząd Gminy 6873
Dane 8026
Godziny urzędowania 5806
Stanowiska pracy 12211
Regulamin Organizacyjny 5972
Budżet 4012
Informacje dotyczące budżetu 22877
Sprawozdania Finansowe 1239
Prawo lokalne 3923
Statut 3745
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 5432
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 4797
Zagospodarowanie przestrzenne 4982
Ogłoszenia i Obwieszczenia 253074
Informacje 9542
Informacje nieudostępnione 3416
Petycje 11073
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 54497
Podatki i opłaty 6047
Wzory deklaracji i informacji 20491
Opłata od posiadania psów 5668
Podatek od środków transportowych 4508
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 11442
Opłata Miejscowa 5812
Opłata Targowa 2174
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 1861
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości 1292
Przetargi Aktualne 14882
Przetargi zakończone 4311
Zawiadomienie o wyborze oferty 305
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 4721
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1860
Obwieszczenia i Postanowienia 3074
Ochrona Środowiska 8085
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2965
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 5201
Decyzja Środowiskowa 9359
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3853
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 3886
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 3112
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 6800
Karty Usług 4120
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 52739
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 69726
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 55849
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10132
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 38355
OŚWIATA 15486
SPRAWY ORGANIZACYJNE 12771
TURYSTYKA 5428
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 12180
Karta Dużej Rodziny 1915
Informacje Ogólne 885
Pytania i odpowiedzi 864
Dokumenty do pobrania 975
Kontrole 2039
Zewnętrzne 997
Wewnętrzne 5105
Rejestry, Ewidencje 161
RODO 4780
Ponowne wykorzystywanie 1385
Konsultacje 1305
Taryfy 1669
Kontakty i współpraca 3249
Współpraca z zagranicą 3190
Przynależność gminy do stowarzyszeń 3120

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1551478
Redakcja biuletynu 2822
Mapa serwisu 3043
Statystyki 2758
Kanały RSS 2157
Kontakt 23327
« powrót do poprzedniej strony