Statystyki - Gmina Pszczew
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5431
Ogłoszenia o pracy 22586
Aktualne 7673
W toku 12841
Wyniki 25868
Zamówienia publiczne 72226
Aktualne 49346
W toku 29722
Wyniki 34562
Archiwalne 39309
Wyniki innych postępowań 31275
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2585
Przetargi 89305
Akty prawne 270351
Rejestr informacji o środowisku 114732
Oświadczenia majątkowe 95245
Urząd Gminy 4378
Dane 4578
Godziny urzędowania 3440
Stanowiska pracy 4446
Regulamin Organizacyjny 2903
Organ wykonawczy 2598
Wójt 3080
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2323
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1242
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 16703
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2503
Organ stanowiący 3294
Przewodniczący Rady Gminy 2731
Rada Gminy Pszczew 4293
Komisje Rady Gminy 4204
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3715
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 7800
Protokoły z sesji 1380
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 11911
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3242
Interpelacje 1634
Informacje Ogółne 2186
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 45532
Druk interpelacji 3438
Planowany termin sesji w dniu 4929
Rejestr Klubów Radnych 1900
Informacja Wójta Gminy Pszczew 689
Organy pomocnicze - Sołectwa 2185
Sołectwa 3320
Fundusz Sołecki 395
Jednostki Organizacyjne 2573
Gminne Jednostki Oświaty 4366
Gminny Ośrodek Kultury 3899
OPS i ŚDS 3725
Zakład Usług Komunalnych 3241
Budżet 2645
Informacje dotyczące budżetu 8668
Prawo lokalne 2621
Statut 2405
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3054
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2904
Zagospodarowanie przestrzenne 3108
Ogłoszenia i Obwieszczenia 97126
Informacje 4980
Informacje nieudostępnione 2226
Petycje 1723
Podatki i opłaty 3943
Wzory deklaracji i informacji 9383
Opłata od posiadania psów 3380
Podatek od środków transportowych 2303
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 5813
Opłata Miejscowa 2889
Opłata Targowa 727
Kontakty i współpraca 2158
Współpraca z zagranicą 2004
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1967
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 27611
Ochrona Środowiska 4087
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1670
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2997
Decyzja Środowiskowa 4747
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2242
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2371
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1849
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3270
Karty Usług 2771
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 24115
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 24098
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 29399
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4869
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18472
OŚWIATA 6142
SPRAWY ORGANIZACYJNE 7141
TURYSTYKA 3066
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6472
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3078
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1292
Kontrole 1428
Zewnętrzne 682
Wewnętrzne 2857
Karta Dużej Rodziny 1298
Informacje Ogólne 627
Pytania i odpowiedzi 604
Dokumenty do pobrania 647
Ponowne wykorzystywanie 901
RODO 403
Taryfy 68

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 571973
Redakcja biuletynu 1879
Mapa serwisu 1967
Statystyki 1918
Kanały RSS 1483
Kontakt 14596
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu