ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 3482
Ogłoszenia o pracy 14236
Aktualne 4596
W toku 8818
Wyniki 14860
Zamówienia publiczne 45601
Aktualne 32483
W toku 19463
Wyniki 21273
Archiwalne 24644
Wyniki innych postępowań 19304
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok 906
Przetargi 45179
Co i jak załatwić 1741
Wydziały 1204
Sprawy 1046
Sprawy petentów 1359
Akty prawne 145314
Rejestr informacji o środowisku 50500
Oświadczenia majątkowe 49001
Urząd Gminy 2965
Dane 2687
Godziny urzędowania 2093
Stanowiska pracy 2623
Regulamin Organizacyjny 1808
Organ wykonawczy 1778
Wójt 1856
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1512
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 821
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 10897
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 1665
Organ stanowiący 2224
Przewodniczący Rady Gminy 1743
Rada Gminy Pszczew 2631
Komisje Rady Gminy 2417
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 2375
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 5126
Protokoły z sesji 907
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 4502
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 1977
Interpelacje 1050
Informacje Ogółne 1382
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 20624
Druk interpelacji 1614
Planowany termin sesji w dniu 2558
Rejestr Klubów Radnych 1297
Informacja Wójta Gminy Pszczew 414
Organy pomocnicze - Sołectwa 1530
Sołectwa 1918
Jednostki Organizacyjne 1812
Gminne Jednostki Oświaty 2365
Gminny Ośrodek Kultury 2420
OPS i ŚDS 2485
Zakład Usług Komunalnych 1985
Budżet 1853
Informacje dotyczące budżetu 4791
Prawo lokalne 1776
Statut 1437
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 1999
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 1942
Zagospodarowanie przestrzenne 1860
Ogłoszenia i Obwieszczenia 53165
Informacje 2567
Informacje nieudostępnione 1394
Petycje 193
Podatki i opłaty 2683
Wzory deklaracji i informacji 5150
Opłata od posiadania psów 1918
Podatek od środków transportowych 1357
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 3345
Zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew. 1578
Kontakty i współpraca 1407
Współpraca z zagranicą 1289
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1301
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13861
Ochrona Środowiska 2383
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 865
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 1928
Decyzja Środowiskowa 2863
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1407
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 1443
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1278
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 1586
Karty Usług 1833
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 14708
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 13958
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 18917
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2949
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10712
OŚWIATA 3685
SPRAWY ORGANIZACYJNE 4187
TURYSTYKA 2101
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3944
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2002
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 884
Kontrole 991
Zewnętrzne 467
Wewnętrzne 1599
Karta Dużej Rodziny 873
Informacje Ogólne 423
Pytania i odpowiedzi 421
Dokumenty do pobrania 440
Ponowne wykorzystywanie 512

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 311446
Redakcja biuletynu 1278
Mapa serwisu 1280
Statystyki 1305
Kanały RSS 1005
Kontakt 9295
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu