ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 2863
Aktualności 7840
Ogłoszenia o pracy 29942
Aktualne 10894
W toku 15983
Wyniki 36506
Przetargi 130892
Zamówienia publiczne 97733
Aktualne 66152
W toku 41312
Wyniki 49046
Archiwalne 54807
Wyniki innych postępowań 43239
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3876
Akty prawne 414663
Rejestr informacji o środowisku 169331
Oświadczenia majątkowe 144470
Organ wykonawczy 3393
Wójt 4444
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2884
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 3084
Organ stanowiący 4206
Przewodniczący Rady Gminy 3501
Rada Gminy Pszczew 5727
Komisje Rady Gminy 5317
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 5173
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 12552
Protokoły z sesji 1755
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 19546
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 467
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 5074
Interpelacje 1957
Informacje Ogółne 2643
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 79572
Druk interpelacji 4486
Planowany termin sesji w dniu 7662
Rejestr Klubów Radnych 2344
Informacja Wójta Gminy Pszczew 861
Organy pomocnicze - Sołectwa 2679
Sołectwa 4555
Fundusz Sołecki 851
Jednostki Organizacyjne 3187
Gminne Jednostki Oświaty 5836
Gminny Ośrodek Kultury 4781
OPS i ŚDS 4882
Zakład Usług Komunalnych 3912
Urząd Gminy 5717
Dane 5709
Godziny urzędowania 4213
Stanowiska pracy 6505
Regulamin Organizacyjny 3826
Budżet 3269
Informacje dotyczące budżetu 12322
Prawo lokalne 3242
Statut 2892
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3810
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3498
Zagospodarowanie przestrzenne 3828
Ogłoszenia i Obwieszczenia 142883
Informacje 6939
Informacje nieudostępnione 2687
Petycje 3728
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 36521
Podatki i opłaty 5023
Wzory deklaracji i informacji 12981
Opłata od posiadania psów 4231
Podatek od środków transportowych 3041
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 8018
Opłata Miejscowa 3945
Opłata Targowa 1310
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 524
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3757
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1562
Ochrona Środowiska 5338
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2153
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3620
Decyzja Środowiskowa 6682
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2806
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2859
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2332
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4540
Karty Usług 3410
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 32755
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 36299
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 38393
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6661
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24949
OŚWIATA 8180
SPRAWY ORGANIZACYJNE 9047
TURYSTYKA 3724
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8430
Karta Dużej Rodziny 1590
Informacje Ogólne 756
Pytania i odpowiedzi 722
Dokumenty do pobrania 778
Kontrole 1756
Zewnętrzne 834
Wewnętrzne 3750
RODO 1709
Ponowne wykorzystywanie 1126
Konsultacje 282
Taryfy 667
Kontakty i współpraca 2602
Współpraca z zagranicą 2473
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2407
Wybory Parlemant Europejski 2019 153

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 843157
Redakcja biuletynu 2341
Mapa serwisu 2438
Statystyki 2311
Kanały RSS 1793
Kontakt 18169
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu