ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 10719
Aktualności 12145
Ogłoszenia o pracy 41271
Aktualne 15223
W toku 20741
Wyniki 56028
Przetargi 196143
Co i jak załatwić 2694
Wydziały 1925
Sprawy 1505
Sprawy petentów 2260
Zamówienia publiczne 142751
Aktualne 102148
W toku 74110
Wyniki 83467
Archiwalne 91327
Wyniki innych postępowań 75899
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6292
Akty prawne 684368
Rejestr informacji o środowisku 247654
Oświadczenia majątkowe 227331
Organ wykonawczy 3963
Wójt 5872
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3828
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW 4223
Organ stanowiący 4858
Przewodniczący Rady Gminy 4929
Rada Gminy Pszczew 7333
Komisje Rady Gminy 7142
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 8167
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 45139
Protokoły z sesji 1993
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 34103
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 3856
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 11363
Interpelacje 2248
Informacje Ogółne 3313
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 167732
Druk interpelacji 6005
Planowany termin sesji w dniu 16045
Rejestr Klubów Radnych 3184
Informacja Wójta Gminy Pszczew 999
Organy pomocnicze - Sołectwa 3072
Sołectwa 6637
Fundusz Sołecki 1437
Jednostki Organizacyjne 3669
Gminne Jednostki Oświaty 7995
Gminny Ośrodek Kultury 6269
OPS i ŚDS 5959
Zakład Usług Komunalnych 5067
Urząd Gminy 6687
Dane 7606
Godziny urzędowania 5438
Stanowiska pracy 11162
Regulamin Organizacyjny 5545
Budżet 3911
Informacje dotyczące budżetu 20680
Sprawozdania Finansowe 970
Prawo lokalne 3778
Statut 3561
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 5084
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 4528
Zagospodarowanie przestrzenne 4744
Ogłoszenia i Obwieszczenia 233076
Informacje 9145
Informacje nieudostępnione 3274
Petycje 9394
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 51490
Podatki i opłaty 5806
Wzory deklaracji i informacji 19044
Opłata od posiadania psów 5388
Podatek od środków transportowych 4226
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 10730
Opłata Miejscowa 5498
Opłata Targowa 2009
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 1601
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości 1223
Przetargi Aktualne 13179
Przetargi zakończone 3864
Zawiadomienie o wyborze oferty 275
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 4529
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1801
Obwieszczenia i Postanowienia 2986
Ochrona Środowiska 7529
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 2807
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 4868
Decyzja Środowiskowa 8882
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3650
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 3700
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2952
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 6408
Karty Usług 3987
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 49043
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 63523
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 52764
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9483
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35768
OŚWIATA 14100
SPRAWY ORGANIZACYJNE 12027
TURYSTYKA 5103
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 11539
Karta Dużej Rodziny 1858
Informacje Ogólne 857
Pytania i odpowiedzi 834
Dokumenty do pobrania 940
Kontrole 1967
Zewnętrzne 960
Wewnętrzne 4835
Rejestry, Ewidencje 102
RODO 4239
Ponowne wykorzystywanie 1328
Konsultacje 1115
Taryfy 1477
Kontakty i współpraca 3121
Współpraca z zagranicą 3039
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2963

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1430342
Redakcja biuletynu 2718
Mapa serwisu 2935
Statystyki 2664
Kanały RSS 2085
Kontakt 22255
« powrót do poprzedniej strony