ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5905
Ogłoszenia o pracy 24338
Aktualne 8444
W toku 13627
Wyniki 28259
Zamówienia publiczne 77854
Aktualne 52861
W toku 32111
Wyniki 37203
Archiwalne 42046
Wyniki innych postępowań 33715
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2885
Przetargi 100844
Akty prawne 301122
Rejestr informacji o środowisku 126942
Oświadczenia majątkowe 106645
Urząd Gminy 4664
Dane 4881
Godziny urzędowania 3628
Stanowiska pracy 4813
Regulamin Organizacyjny 3116
Organ wykonawczy 2743
Wójt 3324
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2440
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1327
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 17528
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2629
Organ stanowiący 3469
Przewodniczący Rady Gminy 2898
Rada Gminy Pszczew 4604
Komisje Rady Gminy 4441
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3950
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 8327
Protokoły z sesji 1484
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 13585
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3475
Interpelacje 1714
Informacje Ogółne 2303
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 52798
Druk interpelacji 3680
Planowany termin sesji w dniu 5413
Rejestr Klubów Radnych 2001
Informacja Wójta Gminy Pszczew 736
Organy pomocnicze - Sołectwa 2280
Sołectwa 3565
Fundusz Sołecki 497
Jednostki Organizacyjne 2724
Gminne Jednostki Oświaty 4744
Gminny Ośrodek Kultury 4126
OPS i ŚDS 3988
Zakład Usług Komunalnych 3426
Budżet 2776
Informacje dotyczące budżetu 9520
Prawo lokalne 2775
Statut 2549
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3213
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3051
Zagospodarowanie przestrzenne 3319
Ogłoszenia i Obwieszczenia 107413
Informacje 5461
Informacje nieudostępnione 2344
Petycje 2151
Podatki i opłaty 4127
Wzory deklaracji i informacji 10092
Opłata od posiadania psów 3594
Podatek od środków transportowych 2465
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 6253
Opłata Miejscowa 3143
Opłata Targowa 883
Kontakty i współpraca 2280
Współpraca z zagranicą 2148
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2076
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 29841
Ochrona Środowiska 4474
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1777
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3135
Decyzja Środowiskowa 5271
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2388
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2508
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1974
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3585
Karty Usług 2980
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 26231
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 26853
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 31597
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5267
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20185
OŚWIATA 6636
SPRAWY ORGANIZACYJNE 7627
TURYSTYKA 3256
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6979
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3243
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1355
Kontrole 1503
Zewnętrzne 723
Wewnętrzne 3097
Karta Dużej Rodziny 1373
Informacje Ogólne 664
Pytania i odpowiedzi 641
Dokumenty do pobrania 692
Ponowne wykorzystywanie 963
RODO 720
Taryfy 228
Wybory samorządowe 2018 2442

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 632255
Redakcja biuletynu 2001
Mapa serwisu 2081
Statystyki 2028
Kanały RSS 1571
Kontakt 15510
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu