ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 514
Aktualności 6601
Ogłoszenia o pracy 26130
Aktualne 9198
W toku 14257
Wyniki 30744
Przetargi 110006
Zamówienia publiczne 83180
Aktualne 56650
W toku 34477
Wyniki 40155
Archiwalne 45332
Wyniki innych postępowań 36165
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3171
Akty prawne 332882
Rejestr informacji o środowisku 140464
Oświadczenia majątkowe 117555
Organ wykonawczy 3022
Wójt 3855
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2569
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1424
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 18467
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2759
Organ stanowiący 3752
Przewodniczący Rady Gminy 3110
Rada Gminy Pszczew 5077
Komisje Rady Gminy 4710
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 4241
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 9069
Protokoły z sesji 1594
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 15266
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3750
Interpelacje 1787
Informacje Ogółne 2398
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 60127
Druk interpelacji 3965
Planowany termin sesji w dniu 6014
Rejestr Klubów Radnych 2129
Informacja Wójta Gminy Pszczew 784
Organy pomocnicze - Sołectwa 2382
Sołectwa 3802
Fundusz Sołecki 605
Jednostki Organizacyjne 2863
Gminne Jednostki Oświaty 5087
Gminny Ośrodek Kultury 4329
OPS i ŚDS 4348
Zakład Usług Komunalnych 3577
Urząd Gminy 5119
Dane 5137
Godziny urzędowania 3800
Stanowiska pracy 5273
Regulamin Organizacyjny 3349
Budżet 2922
Informacje dotyczące budżetu 10273
Prawo lokalne 2900
Statut 2657
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3393
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3188
Zagospodarowanie przestrzenne 3467
Ogłoszenia i Obwieszczenia 117747
Informacje 5923
Informacje nieudostępnione 2474
Petycje 2616
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 31841
Podatki i opłaty 4296
Wzory deklaracji i informacji 10813
Opłata od posiadania psów 3792
Podatek od środków transportowych 2623
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 6688
Opłata Miejscowa 3399
Opłata Targowa 1049
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 83
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3413
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1408
Ochrona Środowiska 4733
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1881
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3260
Decyzja Środowiskowa 5670
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2540
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2599
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2089
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3904
Karty Usług 3087
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 28006
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 29743
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 33810
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5668
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21464
OŚWIATA 7079
SPRAWY ORGANIZACYJNE 8083
TURYSTYKA 3392
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7453
Karta Dużej Rodziny 1426
Informacje Ogólne 689
Pytania i odpowiedzi 669
Dokumenty do pobrania 722
Kontrole 1573
Zewnętrzne 756
Wewnętrzne 3339
RODO 984
Ponowne wykorzystywanie 1007
Wybory samorządowe 2018 5597
Taryfy 358
Kontakty i współpraca 2382
Współpraca z zagranicą 2259
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2201

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 693289
Redakcja biuletynu 2113
Mapa serwisu 2192
Statystyki 2104
Kanały RSS 1633
Kontakt 16279
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu