ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 4372
Ogłoszenia o pracy 18117
Aktualne 5736
W toku 10726
Wyniki 19598
Zamówienia publiczne 58270
Aktualne 40420
W toku 23819
Wyniki 27727
Archiwalne 31023
Wyniki innych postępowań 25460
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1623
Przetargi 61725
Akty prawne 197071
Rejestr informacji o środowisku 78546
Oświadczenia majątkowe 65507
Urząd Gminy 3645
Dane 3546
Godziny urzędowania 2724
Stanowiska pracy 3489
Regulamin Organizacyjny 2284
Organ wykonawczy 2166
Wójt 2403
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1909
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1043
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 14167
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2077
Organ stanowiący 2718
Przewodniczący Rady Gminy 2181
Rada Gminy Pszczew 3452
Komisje Rady Gminy 3380
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 2963
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 6417
Protokoły z sesji 1093
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 7705
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2526
Interpelacje 1330
Informacje Ogółne 1729
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 29847
Druk interpelacji 2534
Planowany termin sesji w dniu 3689
Rejestr Klubów Radnych 1614
Informacja Wójta Gminy Pszczew 544
Organy pomocnicze - Sołectwa 1827
Sołectwa 2551
Fundusz Sołecki 97
Jednostki Organizacyjne 2177
Gminne Jednostki Oświaty 3248
Gminny Ośrodek Kultury 3142
OPS i ŚDS 3021
Zakład Usług Komunalnych 2582
Budżet 2244
Informacje dotyczące budżetu 6336
Prawo lokalne 2189
Statut 1867
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2476
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2417
Zagospodarowanie przestrzenne 2405
Ogłoszenia i Obwieszczenia 71688
Informacje 3549
Informacje nieudostępnione 1740
Petycje 765
Podatki i opłaty 3364
Wzory deklaracji i informacji 7265
Opłata od posiadania psów 2632
Podatek od środków transportowych 1803
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 4599
Opłata Miejscowa 2113
Opłata Targowa 245
Kontakty i współpraca 1726
Współpraca z zagranicą 1607
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1611
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 20774
Ochrona Środowiska 3179
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1261
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2522
Decyzja Środowiskowa 3643
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1851
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 1921
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1532
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 2389
Karty Usług 2285
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 18961
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 18320
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 24057
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3731
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14340
OŚWIATA 4944
SPRAWY ORGANIZACYJNE 5699
TURYSTYKA 2595
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 5277
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2478
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1075
Kontrole 1199
Zewnętrzne 565
Wewnętrzne 2126
Karta Dużej Rodziny 1068
Informacje Ogólne 521
Pytania i odpowiedzi 508
Dokumenty do pobrania 537
Ponowne wykorzystywanie 702

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 423265
Redakcja biuletynu 1539
Mapa serwisu 1599
Statystyki 1599
Kanały RSS 1208
Kontakt 11742
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu