ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-27 Uchwała w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał rady gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XLIX.315.2018 Obowiązujący
2 2018-09-27 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Pszczew XLIX.314.2018 Obowiązujący
3 2018-09-27 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 XLIX.313.2018 Obowiązujący
4 2018-09-27 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok XLIX.312.2018 Obowiązujący
5 2018-09-17 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży 0050.243.2018 Obowiązujący
6 2018-09-17 Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w przetargach ustnych nieograniczonych 0050.242.2018 Obowiązujący
7 2018-08-31 Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2018-2028 0050.240.2018 Obowiązujący
8 2018-08-31 Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok 0050.239.2018 Obowiązujący
9 2018-08-31 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie 0050.238.2018 Obowiązujący
10 2018-08-30 Zarządzenie zmieniającej zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Pszczew w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie 0050.237.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie