ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-12 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy 0050.18.2019 Obowiązujący
2 2019-03-12 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Pszczew w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie 0050.17.2019 Obowiązujący
3 2019-02-28 Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok 0050.16.2019 Obowiązujący
4 2019-02-25 Zarządzenie w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Pszczew lokalu socjalnego 0050.15.2019 Obowiązujący
5 2019-02-21 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu. VII.39.2019 Obowiązujący
6 2019-02-21 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew VII.38.2019 Obowiązujący
7 2019-02-21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych. VII.37.2019 Obowiązujący
8 2019-02-21 Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pszczew VII.36.2019 Obowiązujący
9 2019-02-21 Uchwała w sprawie zmiany w załączniku do uchwały, w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. VII.35.2019 Obowiązujący
10 2019-02-21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie VII.34.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie