Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VI.30.2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Sesja VI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-24

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2019–2030.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.226, art.227, art. 228, art.229 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U z 2018r., poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz.1669)

Treść:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pszczew na lata 2019 – 2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§  2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§  3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania  zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.
 
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII.261.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2018 -2028.
 
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-04 14:57:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-04 15:07:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 14:23:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
227 raz(y)