ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Nr 0050.46.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego w drodze Zarządzenia NR 0050.26.2019 Wójta Gminy Pszczew z dnia 13 maja 2019 r.
Nr aktu prawnego
0050.42.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
0050.40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok
Nr aktu prawnego
0050.39.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XII.87.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Pszczew
Nr aktu prawnego
XII.86.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczewie
Nr aktu prawnego
XII.85.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XII.84.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XII.83.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pszczew prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1676/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Pszczew
Nr aktu prawnego
XII.82.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji