ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-06-26 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXII.226.2017 Obowiązujący
82 2017-06-26 Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Szarcz XXXII.225.2017 Obowiązujący
83 2017-06-26 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie XXXII.224.2017 Obowiązujący
84 2017-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pszczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXII.223.2017 Obowiązujący
85 2017-06-26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok XXXII.222.2017 Obowiązujący
86 2017-05-18 Uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania XXXI.221.2017 Obowiązujący
87 2017-05-18 Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody XXXI.220.2017 Obowiązujący
88 2017-05-18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych. XXXI. 217.2017 Obowiązujący
89 2017-05-18 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew”, w obrębie Pszczew. XXXI.216.2017 Obowiązujący
90 2017-05-18 Uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania XXXI.221.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu