ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-05-17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pszczew. XLIV.286.2018 Obowiązujący
62 2018-05-17 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Pszczew XLIV.285.2018 Obowiązujący
63 2018-05-07 Zarządzenie zmieniające zarządzenia Nr 0050.145.2017 Wójta Gminy Pszczew w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pszczew 0050.211.2018 Obowiązujący
64 2018-05-07 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie 0050.210.2018 Obowiązujący
65 2018-04-24 Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok 0050.209.2018 Obowiązujący
66 2018-04-24 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 0050.23.2011 Wójta Gminy Pszczew w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego 0050.208.2018 Obowiązujący
67 2018-04-23 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składanych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Gminę Pszczew w 2018 roku 0050.207.2018 Obowiązujący
68 2018-04-06 Zarządzenie zmieniające Uchwałę Nr I/63/2018 Zarządu Gminy Pszczew z dnia 04.01.2001r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie w gospodarowanie zasobem gminnym 0050.206.2018 Obowiązujący
69 2018-04-06 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0050.205.2018 Obowiązujący
70 2018-04-04 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do zamiany 0050.204.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu