ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-06-21 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały, dotyczącego ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pszczew XLV.297.2018 Obowiązujący
42 2018-06-21 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok XLV.296.2018 Obowiązujący
43 2018-06-21 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pszczew na rok 2018 XLV.295.2018 Obowiązujący
44 2018-06-21 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych XLV.294.2018 Obowiązujący
45 2018-06-21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczew. XLV.292.2018 Obowiązujący
46 2018-06-21 Uchwała brak uchwały nie podjęto XLV.291.2018 Obowiązujący
47 2018-06-21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. XLV.290.2018 Obowiązujący
48 2018-06-14 Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Pszczew na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie 0050.220.2018 Obowiązujący
49 2018-06-13 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składanych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Gminę Pszczew w 2018 roku 0050.219.2018 Obowiązujący
50 2018-06-13 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0050.218.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu