ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-03-21 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 0050.111.2016 Wójta Gminy Pszczew w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów o użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie 0050.201.2018 Obowiązujący
12 2018-03-20 Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie ZUK pomieszczeń użytkowych 0050.200.2018 Obowiązujący
13 2018-03-20 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie na 2018 rok 0050.199.2018 Obowiązujący
14 2018-03-22 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pszczew XLII.282.2018 Obowiązujący
15 2018-03-22 Uchwała w sprawie „ programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2018 rok XLII.281.2018 Obowiązujący
16 2018-03-22 Uchwała w sprawie podziału gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLII.280.2018 Obowiązujący
17 2018-03-22 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członków ochotniczej straży pożarnej XLII.279.2018 Obowiązujący
18 2018-03-13 Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok. 0050.198.2018 Obowiązujący
19 2018-03-09 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnionych w budżecie Gminy Pszczew na 2018 rok 0050.197.2018 Obowiązujący
20 2018-03-02 Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2018 - 2028. 0050.196.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu