ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach nr 222, 223 obręb Stoki, gmina Pszczew

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-03 14:16:36 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-03 14:16:39 przez Anna Krajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pszczew, dnia 01 października 2018 r.

OS.6220.13.2018
 
                                             POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.).
p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach 222 i 223 obręb Stoki gmina Pszczew do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
U z a s a d n i e n i e
Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w podstawie prawnej postanowienia przepisu i jest konsekwencją złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach 222 i 223 obręb: Stoki gmina Pszczew” oraz postanowienia Wójta Gminy Pszczew znak sprawy OS.6220.10.2018 z dnia 01 października 2018 r., w sprawie nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wydanego po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Pismo nr. WZŚ.4220.199.2018.AN z dnia 08 sierpnia 2018r.,
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Otrzymują:
  1. Polska Energia Odnawialna Marcin Szłaps, ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn
  2. a/a
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krajewska Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krajewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 14:16:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Krajewska Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 14:16:39
Osoba, która zmieniła informację: Anna Krajewska Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 14:16:39
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu