ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Realizacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki o nr. ewid. 155 i 156 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-09 10:45:53 przez Anna Krajewska

Akapit nr - brak tytułu

Pszczew, dnia 08 kwietnia 2019 r.
 
OS.6220.3.2019                           
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
                                       
Zawiadamiam, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz  art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), że firma Pro Vento Sp. z o.o., złożyła w tutejszym urzędzie gminy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
Realizacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki o nr. ewid. 155 i 156 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew
 
Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, wypowiedzenia się i wniesienia wniosków oraz uwag dotyczących przedsięwzięcia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek - czwartek 7.30 – 15.30 piątek od 7.30- 13.30, w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy w Pszczewie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Pszczew
                                                                                                                                                                         (-) Józef Piotrowski
 
 
 
 
 
1. Pro Vento Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-236 Bydgoszcz
2. tablica ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy
3. strony wg wykazu
4. a/a
 
« powrót do poprzedniej strony