ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Realizacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki o nr ewid. 146/8 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-12 13:20:42 przez Anna Krajewska

Akapit nr - brak tytułu

Pszczew, dnia 07 luty 2019r
OS.6220.2.2019
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Informuję, iż zgodnie z art. 73. ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale w społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zostało wszczęte, na wniosek Pro Vento Energia Sp. z o.o.  ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacja  paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki o nr ewid. 146/8 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew”.
            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie  z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. z 2018r. poz. 2096) istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag.
            Materiały w powyższej sprawie dostępne będą do wglądu w Urzędzie Gminy w Pszczewie, w pokoju nr 15 do czasu zakończenia postępowania.
 
                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Pszczew
                                                                                                                                                                                                        (-) Józef Piotrowski
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Pro Vento Energia Sp. z o.o.  ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz
2. tablica ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy
3. strony wg wykazu
4. a/a
« powrót do poprzedniej strony