ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dnia 30 marca 2018 r Urząd Gminy nieczynny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-27 11:17:46 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-27 11:18:04 przez Anna Krajewska

Akapit nr - brak tytułu

 
ZARZĄDZENIE Nr 120.191.2017 Wójta Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalania dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
 
 
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875,  ze zm[1]), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.[2])  oraz art.1, pkt 1 lit.b ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ustalam dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Pszczew w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 06 stycznia 2018 roku, obniżające wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 
§ 2. Informację o wprowadzonym dniu wolnym od pracy należy umieścić na
stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew.
 
§ 3. Dla pracowników, których obowiązuje równoważny czas pracy, w celu zachowania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym w 2018 roku,  ustalam w dniu 30 marca 2018 roku ośmiogodzinny dzień pracy.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.   
 
 
[1] Z 2017r. poz. 1132
[2] Z 2016r. poz. 2138 i poz. 2255, z 2017 r. poz. 60 i poz. 962.
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu