ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UZYSKIWANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-20 04:39:18 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:40:02 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKIWANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
WYMAGANE DOKUMENTY
•Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub na stronie www.bip.pszczew.pl) - pobierz wniosek
Do wniosku należy załączyć:
•kopię mapy, na której kolorem wyróżniono nieruchomość będącą przedmiotem wniosku
•kopię dokumentu potwierdzającego tytuł własności przedmiotowej nieruchomości
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew,  adres: 66-330 Pszczew ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – I pietro pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
Odbiór dokumentów:
- dokument przesyłany jest  pocztą na adres wnioskodawcy
- istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew – parter, pokój nr  1, tel. 95-749 23 10 (wówczas prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz  zamieszczenie na wniosku odpowiedniej adnotacji – prośby o powiadomienie o możliwości osobistego  odbioru   gotowego dokumentu w sekretariacie); przy osobistym odbiorze dokumentu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Należy pobrać i wypełnić wniosek
2.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3.Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
OPŁATY
nie podlega opłacie skarbowej
TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje tryb odwoławczy.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail:
PODSTAWA PRAWNA
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.125)
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu