ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-20 04:37:57 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:40:03 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub na stronie www.bip.pszczew.pl) pobierz wniosek
• Do wniosku należy załączyć:
• kopię mapy z zaznaczonym terenem
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew,  adres: 66-330 Pszczew ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – I piętro  pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
Odbiór dokumentów:
- dokument przesyłany jest  pocztą na adres wnioskodawcy
- istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew – parter, pokój nr  1, tel. 95-749 23 10 (wówczas prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz zamieszczenie na wniosku odpowiedniej adnotacji – prośby o powiadomienie o możliwości osobistego  odbioru  gotowego dokumentu w sekretariacie); przy osobistym odbiorze dokumentu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Należy pobrać i wypełnić wniosek
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
OPŁATY
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto  nr  : 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje tryb odwoławczy.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Janusz Leśny,  tel. 95 749 23 18, e-mail:
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. z 2000 r Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu