ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

SKŁADANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO LUB SPORZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-20 04:35:08 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:40:03 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

SKŁADANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO LUB SPORZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek  w sprawie zmiany istniejącego lub  opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie www.bip.pszczew.pl) - pobierz wniosek
Do wniosku należy załączyć:
• kopię mapy obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem wniosku
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, 66-330  Pszczew, ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – piętro pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie określa się terminu załatwienia sprawy. Wniosek jest tylko propozycją dotyczącą rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego. Złożony wniosek nie zobowiązuje organów gminy do podjęcia działań w zakresie planowania przestrzennego.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Należy pobrać i wypełnić wniosek
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3. Wniosek jest rejestrowany.(Wniosek jest tylko propozycją dotyczącą rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego. Złożony wniosek nie zobowiązuje organów gminy do podjęcia działań w zakresie planowania przestrzennego).
4. Wniosek jest analizowany przy dokonywaniu przez Wójta Gminy okresowej oceny aktualności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących planów miejscowych.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany obowiązującego planu miejscowego bądź sporządzenia nowego  planu miejscowego.
O podjęciu uchwały ogłasza się w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Procedura zmiany planu miejscowego bądź sporządzania nowego planu miejscowego może trwać co najmniej kilka miesięcy, co wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje odwołanie lub zaskarżenie względem załatwienia wniosku o zmianę planu miejscowego.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail:
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu