ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-16 13:39:05 przez Ewa Walkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pszczew, 16 lutego 2017 r.
 
ZAPROSZENIE
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm. poz. 1948, z 2017 r. poz. 60), § 20 ust. 7 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV.175.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017 oraz zamiarem powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursów ofert ogłoszonych w trybie powołanej ustawy Wójt Gminy Pszczew zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej, powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach konkursów ofert ogłoszonych w trybie powołanej ustawy na realizację zadań publicznych w roku 2017.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2d oraz 2f w pracach komisji nie mogą brać udziału osoby podlegające wyłączeniu, tj. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie oraz osoby podlegające wyłączeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 26), dotyczących wyłączenia pracownika.
 
Dodatkowo informujemy, że:
- za udział w pracach komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży,
- zadaniem członka komisji konkursowej będzie ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert złożonych w ramach konkursów ofert, zgodnie z Uchwałą Nr XXV.175.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017.
 
Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić formularz – załącznik do niniejszego zaproszenia i złożyć go w  sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew lub przesłać pocztą w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r. Formularz, pod rygorem nieważności, musi być podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji / podmiotu zgłaszającego.
 
Dodatkowych informacji udziela Ewa Walkowska – tel. 095 749 23 18, e-mail: , Urząd Gminy Pszczew, II piętro, pokój nr 14.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Walkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Walkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-16 13:38:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Walkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-16 13:39:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Walkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16 13:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony